• Megjelenik negyedévente Székelyudvarhelyen • Alapította: Beke Sándor • Alapítási év: 2009 •


Főszerkesztő: BEKE SÁNDOR
Szerkesztők: BRAUCH MAGDA, CSIRE GABRIELLA
Olvasószerkesztő: P. BUZOGÁNY ÁRPÁD
Grafikai kivitelezés: Beke Sándor-Olivér
Gazdasági vezető: Beke Klára

A címlap illusztrátora: Péter Katalin
Borítóterv: Beke Sándor-Olivér

Szerkesztőség:
Székelyudvarhely, Tamási Áron utca 87.
Telefon/fax: 0266-212703
A szerkesztőség postacíme:
535600 Odorheiu Secuiesc,
C. p. 40, jud. Harghita, RO.

Honlap: www.erdelyigondolat.ro
Villámposta:
egondolat@yahoo.com; egk@freemail.hu

A folyóirat megrendelhető
a szerkesztőség telefonszámán (0266-212703) vagy e-mailen 
Előfizetési díj: belföldieknek egy évre 80 lej,
külföldieknek egy évre: 20 EUR

Folyóiratunk megvásárolható az alábbi könyvesboltokban:
Tulipán (Arad),
Karton Pack (Bánffyhunyad),
Corvina Könyvesház, Pallas Akadémia (Csíkszereda),
Littera (Gyergyószentmiklós),
Gyopár (Kézdivásárhely),
Bagoly, Gaudeamus, Röser Antikvárium (Kolozsvár),
Aranka György — Mentor, Bibliofil (Marosvásárhely),
Decor Ex Libris (Nagyenyed),
Litera (Nagykároly),
Corvina Könyvesház (Sepsiszentgyörgy),
Zalanta-Pallas (Szalonta),
Csipike (Székelykeresztúr),
Ábel, Árnika, Bagolyvár, Corvina Könyvesház (Székelyudvarhely),
Libris (Temesvár),
Tulipán (Zilah)

Kiadja az Erdélyi Gondolat Lap- és Könyvkiadó 
ISSN 2066 - 8929Erdélyi Toll

 

Irodalmi és művelődési folyóirat


Könyvészeti leírás

A folyóirat címe: Erdélyi Toll. Irodalmi és művelődési folyó­irat.
Alapítási év: 2009. Alapította: Beke Sándor. Város: Székelyudvarhely, Hargita megye.
Megjelenik negyedévente Székelyudvarhelyen. Példányszám: 400-700. A folyóirat mérete: 24,5 x 17,5.
Szerkesztőség: Főszerkesztő: Beke Sándor. Szer­keszti: Brauch Magda és Csire Gabriella. Olvasószerkesztő: P. Buzogány Árpád. Borítóterv és grafikai kivitelezés: Beke Sán­dor-Olivér. Gazdasági vezető: Beke Klára. A 2009–2012-es számok címlapjainak az illusztrációit Péter Katalin készítette.
Tördelés és műszaki szerkesztés: Erdélyi Gondolat Lap- és Könyvkiadó. Nyomtatja az Erdélyi Gondolat Lap- és Könyvki­adó Nyomdája. Kiadja az Erdélyi Gondolat Lap- és Könyvki­adó. Felelős kiadó: Beke Sándor.
Oldalszám: I. évf.: 2009. 1. — 224.; 2009. 2. — 220. II. évf.: 2010. 1. — 224.; 2010. 2. — 236.; 2010. 3. — 252.; 2010. 4. — 316. III. évf.: 2011. 1. — 348.; 2011. 2. — 200.; 2011. 3. — 200.; 2011. 4. — 200. IV. évf.: 2012. 1. — 236.; 2012. 2. — 232.; 2012. 3. — 232.; 2012. 4. — 232. V. évf.: 2013. 1. — 232.; 2013. 2. — 232.; 
Terjesztik az erdélyi könyvesboltok.

 

Az Erdélyi Toll rovatai

 A folyóiratnak állandó és alkalmi ro­vatai vannak. Állandó rovatok: Írók a szülőföldről, Műhely, Irodalom­történet, Sajtótörténet, Anyanyelvünk épségéért, Művészettörténet, Mara­dandó művészet, Sors és pálya, Múzsa és lant, Írói hagyaték, Irodalmunk gyöngyszemei, Híres magyar múzsák, Paródia, Irodalmi anekdoták, Szellemi műhely, Dokumentumok, Művelődési visszatekintő, Élő néphagyományok, Históriás ének, Zenei világ, Filozófia, Hit és üzenet, Élő tudomány, Könyveink világa, Erdélyi Toll — gyermekeknek. Az alkalmi rovatok főleg „évfordulós” szer­zőkre való emlékezésre vagy ünnepi események megörökítésére adnak lehetőséget. Az I. évfolyam első számától (2009. 1.) az V. évfolyam első számáig (2013. 1.) az alábbi szerzőkre emlékez­tünk: Petőfi Sándor, Radnóti Miklós, Ady Endre, Móricz Zsigmond, Bartók Béla, Kosztolányi Dezső, Zrínyi Miklós, Mikszáth Kálmán, Jókai Mór, Vörösmarty Mihály, Fazekas Mihály, Tóth Árpád, Berzsenyi Dániel, Bod Péter, Bölöni Farkas Sándor, Dsida Jenő, Aranka György, Áprily Lajos, Bethlen Miklós, Madách Imre, Jékely Zoltán.

 

Az Erdélyi Toll szerzői

 
• Ady Endre • Albert-Lőrincz Márton • Aranka György • Arany János • Balázs Sándor • Barabás István • Barcsay Andrea-Krisztina • Baricz Lajos • Bartus Rozi • Batsányi János • Bárd Oszkár • Beke Sándor • Bencze Mihály • Benedek Elek • Berde Mária • Bertha Zoltán • Berzsenyi Dániel • Bod Péter • Bodó Márta • Botár Emőke • Bölöni Domokos • Bölöni Farkas Sándor • Böszörményi Zoltán • Bözödi György • Brauch Magda • Buksa Éva-Mária • Burján Emil • Bustya Dezső • Czirják Edit • Czirmay Szabó Sándor • Csatáné Bartha Irénke • Csávossy György • Csifó János • Csire Gabriella • Csire Gábor • Csokonai Vitéz Mihály • Dávid Gyula • Deák-Sárosi László • Demeter Attila • Demény Lajos • Dsida Jenő • Elekes Ferenc • Eszteró István • Farkas Antal • Fábián Lajos • Ferenczi Enikő • Fodor Sándor • Főcze Kornélia • Fülöp Kálmán • Fülöp Lajos • Gábor Adrienn  Gáspár Erika • Hadnagy József • Huber András • Ilyés András-Zsolt • Jakab Rozália • Jakobovits Miklós • Jancsik Pál • Jánky Béla • Jékely Zoltán • Józsa Attila • Józsa Miklós • Kamenitzky Antal • Kazinczy Ferenc • Kedei Zoltán • Kinde Annamária • Kiss Lehel •  Kocsis Rózsi • Komán János • Kosztolányi Dezső • Kozma László • Kozma Mária • Kovács György • Kölcsey Ferenc • Kriza János • László Judit • László László • Lőrincz György • Madách Imre • Matekovits Mihály • Málnási Ferenc • Mester Györgyi • Mészely Adél • Mészely József • Molnos Ferenc • Murádin László • Nagy Attila • Nagy József Levente • Nagy Irén • Nagy Olga • Nagy Pál • Nagy Székely Ildikó • Nagyálmos Ildikó • Németh János • Németh Júlia • Ötvös József • Panigay Róbert • Papp Endre • Pálffy Tamás Szabolcs • Pázmány Péter • P. Buzogány Árpád • Petőfi Sándor • Pomogáts Béla • Pongrácz P. Mária • Radnóti Miklós • Ráduly János • Reményik Sándor • Sántha Attila • Sebestyén Péter • Sipos Domokos • Sipos Enikő • Sipos Erzsébet • Sütő András • Szakolczay Lajos • Szász István Tas • Szekeres Lukács Sándor • Szente B. Levente • Székely-Benczédi Endre • Szőcs Katalin • Tamási Áron • Tar Károly • Tácsi Erika • Teleki József • Tompa Mihály • Tóth Árpád • Tóth Mónika • Vajda János  Vandra Attila • Vöő Gabriella • Vörösmarty Mihály • Zágoni Attila • Zólya Andrea Csilla • Zsidó Ferenc • Zsigmond Enikő • Zsigmond Győző •

 

Az Erdélyi Toll illusztrátorai

 Abonyi Mária, Asztalos Sándor, B. Gyűjtő József, Bányai Éva Eszter, Barabás Éva, Barabás Miklós, Beke Sándor Olivér, Berze Imre, Cs. Erdős Tibor, Dvorácsek Ágoston, Feszt László, ifj., Gyárfás Miklós, Holányi Julianna, Horváth Szőke Gyöngyvér, Jakobovits Márta, Jakobovits Miklós, Jankó Szép Noémi Abigél, Kancsura István, Karancsi Sándor, Károly Sándor, Kedei Zoltán, Keller Emese, Kocsis Rudolf, Kolozsi Tibor, Koncz János, Korondi Jenő, Köllő Margit, László István, Lotz Károly, Madarász Viktor, Máté Péter, Mészely Ilka, Miklóssy Mária, Molnár Krisztina, Molnos Dalma, Molnos Zoltán, Munkácsy Mihály, Müller Emese, Nagy Zsolt, Novák Ildikó, Pauer Géza, Péter Katalin, Simon Anna, Soó Zöld Margit, Székely Ber-talan, Székely János, Tompos Opra Ágota, Vajda György, Vargha Mihály, Venczel Árpád, Vetró András, Zsigmond Márton.

 

 

 

Az Erdélyi Toll

sajtóvisszhangja

(Adatfeldolgozás:

2009–2012. október 29.)

Összeállította BEKE SÁNDOR

 

Az Erdélyi Toll első könyve

 Az Erdélyi Toll — Erdélyi Gondolat Könyvkiadó — Székely Útkereső Kiadványok közös kiadásában 2012-ben megjelent:

 

Beke Sándor - Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi műhely húszéves évfordulóján