Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó

Erdélyi Gondolat Könyvkiadó


Az országos hatósugarú romániai magyar könyvkiadó, az Erdélyi Gondolat, székelyföldi városban alakult az 1989-es decemberi fordulat után — Székelyudvarhelyen. Ma is itt működik Beke Sándor igazgató hozzáértő, fáradhatatlan munkásságának köszönhetően, aki rátermett, ötletdús menedzsernek bizonyult és aki a költő csalhatatlan ösztönével érez rá a szellemi értékekre, emeli be az elismert szerzők és jó nevű szakírók mellé az új, fiatal tehetségeket is.


Ha fellapozzuk a kiadó gondozásában 1992 óta évi rendszerességgel megjelent köteteket, a tematikai és műfaji változatosság mögött két erőteljesen kidomborodó szellemi birtokra lelünk: a tudományra és az irodalomra. Több évtizedes kutatómunka eredménye csapódik le az Erdélyi Gondolat történelmi, szociográfiai, biológiai, nyelv- és irodalomtudományi, etnográfiai és népköltészeti jellegű kiadványaiban. A hazai valóságba, múltunk-nyelvünk-kultúránk-folklórvilágunk eddig feltáratlan közegeibe világítanak be az önismeretet szolgáló értékes alkotások.


A kiadó megkülönböztetett figyelmet fordít a néprajzi és etnobotanikai monográfiákra, valamint a néprajzi tanulmányokra. Az élő népköltészet nem apadó forrásaiból táplálkoznak a prózai és verses műfajokat bemutató gyűjtemények — a népmeséket, mondákat, balladákat, találós kérdéseket, szólásokat, anekdotákat stb. tartalmazó kötetek —, akárcsak a mesefák, népi elbeszélők, naiv írók emlékiratai, önéletírásai.


A tényfeltáró riport- és esszé-kötetek szerzői publicisztikát is művelő rangos írók. A szépirodalmat erdélyi magyar költők, novellisták, regény- és drámaírók eredeti alkotási képviselik — versek, novellák, regények, memoárok és színművek. A gyermek- és ifjúsági irodalom kedvelt műfaja — a gazdag kiadói termés tanúsága szerint — a kicsinyekhez szóló gyermekvers és mese, valamint a tizenéveseknek szánt rövid próza — karcolat, humoreszk, novella — és gyermekregény.


Hadd szóljunk végül az olvasók szélesebb táborát célzó kisszótárakról, a hiánypótló, hasznos kiadványokról (erdélyi helynevek, egyházi településnevek Erdélyben, teológiai kifejezések kisszótára, szentek, egyházi ünnepek stb.).


Az Erdélyi Gondolat színvonalas kiadványai a tudományos, esztétikai, erkölcsi igényt támasztó olvasókhoz szólnak és a könyvbarát gyermekekhez, fiatalokhoz. A szerzők életkora — a legidősebbektől a pályakezdő fiatalokig — és lakóhelye — Kolozsvártól Bukarestig, Sepsiszentgyörgytől Aradig, Nagyenyedtől Brassóig — is tanúsítja a kiadó nyitottságát, rugalmasságát. A nemzetiségi létbe gyökerező, a szülőföldön való megmaradás elkötelezettje, az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó a jövőben is a romániai magyar és a határon kívüli magyar olvasóra számít.

1991-ben alapította: Beke Sándor

Igazgató:


Beke Sándor

Szerkesztőbizottság:


• Beke Sándor (főszerkesztő) • Brauch Magda • Cseke Gábor • Cseke Péter •
• Csire Gabriella • Fodor Sándor • Gábor Dénes • Jancsik Pál •
• Nagy Pál • P. Buzogány Árpád • Péntek János •


Műszaki szerkesztő:
Beke Sándor-Olivér

Korrektor:
Beke Klára


* * *

Az
Erdélyi Gondolat Könyvkiadónál
megjelent eredeti művek
szerzői
1991–2008 között


• Ambrus Lajos • Ábrahám János • Baricz Lajos • Barta Zoltán •
• Beke Sándor • Benedek Elek • id. Binder Pál • Birtalan Imre • Bödör András •
• Brauch Magda • Buksa Éva-Mária • Csávossy György • Cseke Péter •
• Csetri Elek • Csire Gabriella • Csire Gábor • Dáné Tibor • Deák Ferenc •
• Diószegi Anna • Féja Géza • Ferenczi Géza • Ferenczi István • Gagyi Biró Katalin•
• Gub Jenő • György Zsuzsa • Jakab Rozália • Jancsik Andor • Kercsó Attila •
• Keszeg Vilmos • Kiss Bitay Éva • Kiss János • K. Kovács András • Kocsis Rózsi •
• Kolozsi Gergely István • Komoróczy György • Kozma Dezső • Kristó Tibor •
• Kriza János • Lászlóffy Csaba • László László • Lőrincz György • Lőrincz József •
• Marton Lili • M. Hubbes Éva • Mihály Tibor • Mitruly Miklós • Murádin László •
• Nagy Irén • Nagy Olga • Nagy Pál • Németh Júlia • Papp Attila •
• P. Buzogány Árpád • Ráduly János • Sebestyén Péter • Sütő András •
• Szabó György • Szente B. Levente • Székely Ferenc • Tamási Áron •
• Tamási Piroska • Tankó Gyula • Tomcsa Sándor • Vöő Gabriella • Zsidó Ferenc •
• Zsigmond Erzsébet • Zsigmond Győző •Az
Erdélyi Gondolat Könyvkiadó
szerkesztői, lektorai és korrektorai
1991–2008 közöttSzerkesztők:


• Barabás István • Beke Sándor • Bölöni Domokos • Brauch Magda •
• Brugos Sándor • Cseke Gábor • Csire Gabriella • Dáné Márta •
• Deák-Sárosi László • Demény Péter • Ferenczi Géza • Fodor Sándor •
• Gábor Dénes • Gyepesi Sándor • Győri Magdolna • H. Szabó Gyula •
• Hubbes Éva • Jámbor Gyula • Jancsik Pál • Kerekes György •
• Keszeg Vilmos • Kósa Ferenc • Kozma Mária • Kötő József • Lőrincz Ilona •
• Nagy Olga • Nagy Pál • P. Buzogány Árpád • Puskás Margit •
• Ráduly János • Róth András Lajos • Szabó György • Ugrin Aranka •
• Újvári Ella • V. András János • Zsidó Ferenc •Lektorok:


• Antal Árpád • Elekes András • Horváth József • Jámbor Gyula •
• Kerekes László • Magyarósi Dénes • Mészáros Miklós • Nagy Olga •
• Péntek János • Peris Teréz • Pozsony Ferenc • Sándor Klára •
• Sebestyén Mihály • Szabó Miklós • Szabó Zoltán • Szakács Lajos •
• Szász Lőrinc • Tófalvi Géza • Tóth István • Weszely Tibor •Korrektorok:


Beke Klára • Buzogány EditAz
Erdélyi Gondolat Könyvkiadó kiadványainak
illusztrátorai
1991–2008 között• Balla Árpád • Bálint Emil • Barta Anikó • Beke Sándor-Olivér •
• Benedek Gabriella • Biró Gábor • Bodó Hortenzia Kinga • Boros Juliánna •
• Csata Attila • Csedő Attila • Cseh Gusztáv • Csire Gabriella •
• Csutak Levente • D. Mayer Hella • Felszegi M. Stefánia • Ferenczi Béla •
• Ferenczi Géza • Ferenczi István • Ferenczi Júlia • Fritz, Kim • Gál Gabriella •
• Gerendi Anikó • Greguss János • Groos Emese Zselyke • Gub Jenő •
• Gy. Szabó Béla • Hadnagy Boróka • Herbert Lachenmeier • Hermann Gyula •
• Hermann, Hans • Jakab Csaba • Jakab Tibor • Jakab Zsigmond •
• Jánosi Csaba • Jére Zsolt • Karancsi Sándor • Kékesi László • Keleti Gusztáv •
• Keller Emese • Kimm, Fritz • Kós Károly • Kovács Péter • László László •
• Lukász Irén • M. Kiss József • Magyari Hunor • Márton Erika • Márton Zoltán •
• Meschendörfer, Harald • Miholcsa József • Miklósi Dénes • Molnár Dénes •
• Molnos Zoltán • Nagy András • Nagy Imre • Nagy Tibor • Nagy Zsolt •
• Orbán Balázs • Orbán Endre • Orbán Ferenc • Ozsváth Pál • Pálfi Gyönyvér •
• Péter Katalin • Portik Antal, ifj. • Reisz Ilona • Réthi Botond • Rusz Livia •
• Szilágyi Zoltán • Szinte Gábor • Szűcs József Attila • Thorma János •
• Torockai Wigand Ede • Torok Sándor • Török Gáspár • Túrós László •
• Újfalvi Huba • Venczel János • Veres Péter • Zsigmond Márton •

Az
Erdélyi Gondolat Könyvkiadó
antológiáiban, gyűjteményes köteteiben szereplő
szerzők
1991–2008 között

• Ábrahám János • Ady Endre •
• Apáczai Csere János • Apáthy Géza • Áprily Lajos • Arany János •
• Babits Mihály • Bajna György • Bakay Kornél • Balás Gábor • Balassi Bálint •
• Balázs Ferenc • Balázs Géza • Balázs Ildikó • Balázsi Dénes • Bálint László •
• Balla Zsófia • Balogh Edgár • Bán Anna • Bán Péter •
• Barabás István • Barabás László • Baricz Lajos • Bartalis János • Bartha István •
• Bartis Imre • Beke György • Beke Sándor • Békés Gellért •
• Bencze Mihály • Benedek Elek • Benkő András • Benkő Anna•
• Berde Mária • Bertényi Iván • Bertha Zoltán • Binder Pál, id. •
• Bogdán László • Boldizsár Dénes • Bölöni Domokos • Bözödi György •
• Brauch Magda • Budaházi Emese • Buksa Éva-Mária • Czerják Gyöngyi •
• Csanády György • Csanády Sándor • Csávossy György • Cseh Károly •
• Cseke Gábor • Cseke Péter • Cselényi Béla • Csenálossi Ravazdy András •
• Cseres Tibor • Csetri Elek • Csihák György • Csiki László•
• Csire Gabriella • Csokonai Vitéz Mihály •
• Csomortáni Magdolna • Csűrös Emília • Dánielisz Endre • Deák Ferenc •
• Deák Zoltán • Deme János • Demény Péter • Déry Tibor • Dezső Géza •
• ifj. Dóczyné Berde Amál • Domonkos János • Dorosmai János • Dsida Jenő •
• Egyed Ákos • Éltes Enikő • Erdélyi Miklós • Fábián Gyula • Fábián Imre •
• Fábián Sándor • Farkas Árpád • Fazakas István • Fekete János •
• Ferenczes István • Ferenczi Géza • Ferenczi István • Fodor Sándor •
• Forró Miklós • Fridvaldszky János • Fülöp Lajos • Füst Milán •
• Gábor Dénes • Gál Éva Emese • Gálfalvi Gábor • Gálfalvi Sándor •
• Gárdonyi Géza • Gergely Róza • Gittai István • Görömbei András • Gub Jenő •
• Gyárfás Endre • György Attila • György Zsuzsa • Gyulai Pál •
• Gyurkovics Tibor • Hajdu Gábor • Havel, Vaclav • Holstein Mária •
• Horpácsi Sándor • Horváth Imre • Horváth Sándor • Hubbes Éva •
• Ignácz Rózsa • Illyés Gyula • Imreh István • István Lajos • Jakab Antal •
• Jakobovits Miklós • Jancsik Andor • Jancsik Pál •
• II. János Pál pápa • Jávor Béla • Jékely Zoltán • Jeszenszkyné T. Irén •
• Jókai Mór • József Attila • Juhász Ferenc • Juhász Gyula • K. Bendre Róza •
• Kádár Erzsébet • Káli István • Kányádi Sándor •
• Kardalus János • Karinthy Ferenc • Kelemen Katalin •
• Kész Csaba Levente • Keszeg Vilmos • Kisgyörgy Imre • Kiss Jenő •
• Kolozsi Gergely István • Komoróczy György • Kós Károly • Kosztolányi Dezső •
• Kovács András Ferenc • Kovács Ferenc • Kovács Piroska • Kovács Sándor •
• Kovalovszky Miklós • Kozma Mária • Kölcsey Ferenc • Krúdy Gyula •


...


• Kuncz Aladár • Lancsics Demeter • László László • Lászlóffy Aladár •
• Lendvay Éva • Levinschi Szávuly Attila • Liszka József • Lőrincz György •
• Lőrincz József • Madács Imre • Makkai Sándor • Maksay Albert •
• Márai Sándor • Marossi Zsófia • Márton Áron • Marton Lili • Máté Imre •
• Mécs László • Medvigy Endre • Mészely József • Michelet, Jules •
• Mikes Kelemen • Mikó Imre • Mikszáth Kálmán • Milotai Ferenc •
• Mitruly Miklós • Monoky Sándor • Móra Ferenc • Móricz Zsigmond •
• Murádin László • Nagy Attila • Nagy Gáspár • Nagy Irén • Nagy László •
• Nagy Olga • Nagy Pál • Nagy Zoltán Mihály • Nemes Nagy Ágnes •
• Németh Júlia • Nyirő József • Örkény István • P. Boros Fortunát •
• P. Buzogány Árpád • P. Papp Asztrik • Pálfi Lőrinc • Páll D. Erzsébet •
• Páll Szilárd • Papp Attila • Papp Gábor • Pataki István •
• Penckófer János • Peti Lehel • Petőfi Sándor • Pilinszky János •
• Pomogáts Béla • Radnóti Miklós • Ráduly János •
• Ratzinger, Joseph (XVI. Benedek pápa) • Reményik Sándor •
• Reviczky Gyula • Richter, Gisela • Ritoók János • Római Nagy Péter •
• Róth András Lajos • Salamon Ernő • Sall László • Schöpflin Aladár •
• Sebestyén Péter • Siemers Ilona • Sík Sándor • Simon G. Anna •
• Sipos Domokos • Sütő András • Sylvester Lajos • Szabédi László •
• Szabó Barna • Szabó György • Szabó Lőrinc • Szabó T. Ádám •
• Szabó T. Anna • Szabolcska Mihály • Szakolczay Lajos • Szalay Ernő •
• Szántó Tibor • Székely Ferenc • Szekfű Gyula • Széki Barnabás •
• Széki Vesmás Márton • Szemlér Ferenc • Szemlér Ferenc •
• id. Szentágothai János • Szentimrei Jenő • Szentmártoni Árpád •
• Szenyei Sándor • Szigeti Gyula József • Szilágyi Domokos •
• Szimonidesz Lajos • Szőcs Géza • Szőcs István • Szőcs János •
• Szűcs László • Szücsné Harkó Enikő • Tamási Áron • Tankó Gyula •
• Thudt, Anneliese • Thurzó Gábor • Tódor Domokos • Tompa Gábor •
• Tompa László • Tompa Mihály • Tóth Árpád • Tóth István •
• Tőkés István • Tömörkény István • Török László • Turczi István •
• Ugron Levente • Vajda János • Váli József • Vargha Gyuláné •
• Vass László Levente • Veress Dániel • Vergilius • Visky András •
• Vofkori György • Vofkori László • Vöő Gabriella • Vörösmarty Mihály •
• Wass Albert • Wass Endréné • Weöres Sándor • Z. Szőke Pál •
• Zajzoni Rab István • Zudor János • Zsidó Ferenc • Zsigmond Győző •

 
 

• Összlátogatók • Új látogatók • Visszatérő látogatók • Oldalmegtekintések száma •

• Oldal/látogatás • Földrészenként • Országonként • Városok és környékük szerint •

 

Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, az Erdélyi Toll, a Székely Útkereső és a Székely Útkereső Kiadványok szellemi műhelyeinek közös honlapját (www.erdelyigondolat.ro) statisztikánk szerint 2009 májusától 2012. november 7-ig az alábbi megosztások szerint olvasták, böngészték, keresték:

Összlátogatók száma: 10935. Új látogatók: 8312 (76,01%). Visszatérő látogatók: 2623 (23,99%). Oldalmegtekintések száma: 37929. Oldal/látogatás: 3,47.

Földrészenként: Európa: 9606, Amerika: 711, Ázsia: 483, Afrika: 80, (ismeretlen): 44, Ausztrália: 11.